เบสท์แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม มีผู้ดูแลที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยให้การดูแลผู้สูงอายุและ ผู้ป่วยระยะพักฟื้นแบบ
1 ต่อ 1 จึงให้ความใกล้ชิดและดูแลได้อย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง และทุกสัปดาห์จะมีทีมแพทย์พยาบาลเข้า
มาเช็คอัพให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยทุกคน หากในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ทางเบสท์แคร์เนอร์สซิ่งโฮมมีรถรับส่งเพื่อพาไป
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด


 
  พนักงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เฝ้าไข้   
  
      - รับจัดส่งและรับดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตังเองได้และไม่ได้ 
      - ผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
      - ผู้ป่วยเรื้อรังในระยะพักฟื้นเช่น เบาหวาน ความดัน โรคไต
      - ผู้ป่วยอัมพฤก อัมพาต ทำกายภาพบำบัดและแผลกดทับ
      - ผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง เคาะปอด ดูดเสมหะ 
        ให้ออกซิเจน พ่นยา สวนปัสวะ
      - ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ และกลุ่มเด็กพิเศษ
 
     
 
© 2013 Best Care Nursing Home All Rights Reserved.