การดูแลและให้บริการ


Best Care Nursing Home ให้การดูแลผู้สูงอายุทุกท่านเสมือนญาติ ตลอดช่วงเวลาภายใต้การดูแลของเรา  
ด้วยกิจกรรมบำบัดเริ่มจากการกายภาพและออกกำลังกายในช่วงเช้า และเย็น ทุกมื้ออาหารสะอาดปรุงอย่างถูก
สุขลักษณะ ด้วยผักออร์แกนิกส์ อาหารเสริมคุณภาพดี สั่งโดยผู้เชี่ยวชาญ ทุกเทศกาล Best Care Nursing
Home ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ อาทิ ทำบุญตักบาตร ออกกำลังกาย สวดมนต์ การจัด
เลี้ยงสังสรรค์ พูดคุยกับผู้สูงอายุท่านอื่นฯ เป็นต้น 

ภายใต้ปรัชญาในการทำงานของ Best Care Nursing Home เราไม่เพียงดูแลผู้สูงอายุทุกท่านอย่างดีที่สุด
หากยังมุ่งสร้างความสุขทางใจและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุทุกท่านด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณเบท (ผู้จัดการ) 02-193-5627(เฉพาะเวลาราชการ) และ 
080-721-7520, 081-911-3195 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

   

 

บริการประจำวัน

- อาบน้ำเช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลความสะอาด ร่างกายของผู้ป่วย 
- ดูแลความสะอาดบริเวณที่พักอาศัย
- จัดเตรียมอาหาร ยา และป้อนอาหาร 
- ดูแลเรื่องการขับถ่าย พลิกตัว ทำแผล (กรณีแผลกดทับ) 
- ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น เดินเล่น
- อ่านหนังสือให้ฟัง
- พูดคุยสนทนาเป็นเพื่อน 
- พาไปพบแพทย์ตามนัด 
- และหน้าที่เสริมอื่นๆ ตามความเหมาะสม

 
     
     
 
© 2013 Best Care Nursing Home All Rights Reserved.